Mannetjes

MOLENPOLDER, zondag 3 januari 2021 / We liepen een rondje om de Maarsseveense Plas. Bij het Noorderpark waren de koeien verdwenen. Waarschijnlijk naar de winterstal. Het koppeltje nijlganzen was er wel nog, en aan de slootkant zagen we een hele trits wilde eenden. Het waren allemaal mannetjes. Ik las bij SOVON dat 2020 het Jaar van de Wilde Eend was, dat er eendentellingen plaats vonden, en dat ze de verhouding mannetje-vrouwtje wilden weten. Er schijnen fors meer mannetjes eenden te zijn dan vrouwtjes. Of dat erg was of niet, dat wist SOVON niet, maar misschien verklaarde het de achteruitgang van de populatie wilde eend in Nederland.

Van vissen is bekend dat ze van geslacht kunnen veranderen als dat nodig is. En ook bij eenden blijkt zoiets te kunnen gebeuren, net zoals bij kippen, van vrouwtje mannetje worden, qua uiterlijk, dan. Van binnen verandert er niks. 

Maar wie weet zaten er dus een paar vermomde vrouwtjes tussen het rijtje woerden in het Noorderpark. Dat maakt zo’n man/vrouw telling dan wel weer wat onbetrouwbaarder, lijkt me zo.