Roffelen

DEN DOLDER, vrijdag 26 februari 2021 / Er werd volop geroffeld in het bos. Ik was voor de kerst aan een online cursus vogelkijken begonnen, en ik was net bij de bonte spechten aanbeland. Je hebt dus grote bonte spechten, kleine bonte spechten en middelste bonte spechten. 

In de cursus legde meneer De Haan ons uit dat spechten met elkaar communiceren, ze roffelen een spel van vraag en antwoord. Maar zo te horen roffelen alle bonte spechten hetzelfde, de grote, de kleine en de middelste door elkaar. Heel anders dan bij de vinken, daar zingt elke ondersoort zijn eigen hoogste liedje. Eigen liedje eerst. Geef mij die multiculturele spechten maar.

2 reacties

    1. De foto is altijd op dezelfde dag als de wandeling genomen, winter, dus.

Reacties zijn gesloten.