Uitgebaggerd

WESTBROEK, vrijdag 20 augustus 2021 / De rust is weergekeerd in de Westbroekse Zodden. De provincie heeft petgaten gemaakt, waterkeringen verlegd, natuurvriendelijke oevers aangelegd, toplagen afgeplagd, sloten uitgebaggerd, gezaaid, gemaaid, gehooid, gekuild en tweeduizend kilo rivierkreeften gevangen. “Hier is de natuur in zijn oorspronkelijke vorm hersteld” aldus de provincie. Helemaal klaar om de roerdomp, de purperreiger, de woudaap en de grote karekiet te ontvangen. 

Vandaag zijn ze er nog niet. Ik denk dat ze het nog niet weten, dat er hier oorspronkelijke natuur voor ze is gemaakt. Kom maar, zeldzame soorten, ik heb mijn verrekijker paraat!