Werkzaamheden

HUIS TE HART, vrijdag 18 september 2020 / Op de velden waren grote graafmachines bezig. De Westbroekse polder lag toegedekt met lange rijen rijplaten. Monsterlijke vrachtwagens met zes paar banden kieperden de afgegraven grond een eind verderop in het gras. Hier werd stevige natuur aangelegd.

Het moerasbos wordt gekapt. Toplagen worden verwijderd. Er komen natuurvriendelijke oevers en petgaten met windribben. Watergangen worden gegraven of omgelegd met dammen, duikers en stuwen voor een flexibel waterpeil, aldus de website van de provincie. 

En ik maar denken dat natuur natuurlijk tot stand komt, gewoon, door de natuur zijn gang te laten gaan. En dat petgaten graven cultuurtechniek is. Hier niet, hier heet het gegraaf Natura2000. 

De werkzaamheden duren nog tot maart volgend jaar, ze hopen voor het broedseizoen klaar te zijn. Ik ga tot die tijd maar ergens anders wandelen. In de vrije natuur.