Dorps

BAARN, zondag 31 oktober 2021 / Onderweg van Utrecht naar Baarn daagde Forza! mij vanaf een Bilthovens billboard uit, raadslid in De Bilt te worden, voor “de énige ECHTE lokale partij met hart voor onze dorpen”. Democratisch gezien klopt dat natuurlijk niet helemaal. Je kunt lid worden van een partij, maar om raadslid te worden, zal je gekozen moeten worden.

Afgezien daarvan vroeg ik mij af of Forza! – volle kracht vooruit! – onderdeel van een grotere beweging was, tot aan Berlusconi toe. Maar dat is niet geval. Het is een echt lokale dorpspartij, tegen hoogbouw, tegen windmolens, tegen zonneweides, tegen containerwoningen voor asielzoekers, tegen zendmasten en tegen kunst op rotondes. Gelukkig wel vóór “gezellige winkelstraten met een winkelbestand dat past bij het Biltse publiek”. Ja, zo houden we De Bilt dorps, veilig en groen.