Flatland

UTRECHT, 6 januari 2022 / Wanneer ik mijn standaard wandeling naar Westbroek maak, loop ik langs de vele Overvechtse flats de stad uit. In de loop van de tijd zie ik de 10-hoog kolossen stuk voor stuk veranderen. Nieuwe ramen, nieuwe gevelplaten, nieuwe zijgevels, dat soort dingen. Onlangs zijn ze begonnen met de grote flat aan de Marokkodreef, aan het Gagelpark waar ik doorheen loop. De flat waar ze tien jaar geleden al van zeiden dat-ie hoognodig gerenoveerd moest worden.

De renovaties zijn meestal in sobere, bruin-grijze tinten, maar bij elke flat toch weer net even anders. Het doorbreekt de brute eenvormigheid van de naoorlogse uitbreidingswijken, maar niet te fel, ik mag dat wel. Ik zie ze met plezier verbouwd worden, op zo’n doordeweekse wandeldag.